mandag 21. april 2014

Ekstraordinært årsmøte

Vi holder et ekstraordinært årsmøte tirsdag den 6. mai kl. 18:00 2014 ved Ankerskolen videregående.
Agenda:
 • Valg av leder

mandag 7. april 2014

Til deltagere og foresatte Lisenskurs 2014

Til dere som er påmeldt lisenskurs for hastighet og crosskart, i regi av NMK Hamar og Norges Bilsportsforbund, har vi nå lagt ut det som er sendt til deltagernes e-post adresser.

Her ligger den informasjonen som du trenger å vite før kurset.
Du finner det i høyre meny under "Lisenskurs foresatte" og "Lisenskurs deltager"

Velkommen til kurs helgen 12. april -13. april 2014.

Med hilsen fra
Bjørn Nordby og Tommy Kristiansen
Kursinstruktører


lørdag 8. mars 2014

Lisenskurs 2014

NMK Hamar inviterer til lisenskurs for Hastighet og crosskart
12. – 13. April.

Lørdag 12.apr: Oppstart kl 10:00 Sted: Ankerskogen Videregående skole. Ringgata 161. Hamar

Teori del for alle. Oppstart med info til foresatte og deltagere om innehold, forventninger og andre praktiske opplysninger.
Det vil også bli mulighet for praktisk/teknisk kjøretrening etter teori delen for de som ønsker/trenger, dette vil bli på Vendkvern Motorbane.

Søndag 13 apr: Oppstart kl 10:00 Sted: Vendkvern Motorbane

Praksis del. Denne vil inneholde: innsjekk, teknisk kontroll, førermøte og kjøreøvelser. I tillegg vil det bli en Teoriprøve.
Kurset koster kr 250,- pr person for juniorer og kr 500,- pr person for seniorer. Dette betales ved ankomst. For crosskart må de ha kjøretøy selv for å få gjennomført praksisdelen. NMK Hamar stiller med kjøreutstyr og biler for praksisdelen i hastighet, men oppfordre alle som har eget kjøreutstyr eller bil, om å ta med dette. (evt. egen bil/crosskart må være godkjent og ha lisens)
Påmelding: Mail til Tommy.h.kristiansen@gmail.com eller tlf/sms 93660818 eller 90946416. Påmeldingen må inneholde Navn, Adresse, TLF, Mail og Fødsels dato.
Ta gjerne med matpakke på søndag.


  NMK Hamar ønsker alle hjertelig velkommen til kurs.

onsdag 26. februar 2014

Innkalling til Årsmøte/ Medlemsmøte

NMK Hamar Vendkvern motorbane
 
Tid: torsdag den 27. mars 2014 kl. 1800
Sted: Ankerskolen videregående i kantinen
 
Bevertning: Det vil bli enkel bevertning til årsmøtet
 
Saker: Saker som ønskes tas opp på årsmøtet skal være styret i hende før den 13. mars 2014.
 
Medlemsmøte: Vi tar et medlemsmøte etter at årsmøtet er ferdig.
 
 
Velkommen!

Møteagenda Årsmøte

for NMK Hamar Vendkvern motorbane torsdag den 27. mars 2014 kl. 18:00
i kantinen på Ankerskolen videregående.


 1. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

 2. Godkjenne de stemmeberettigede.

 3. Godkjenne innkalling og agenda.

 4. Behandle klubbens årsmelding.

 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

 6. Vedta klubbens budsjett.

 7. Behandle innkomne forslag og saker.

 8. Fastsette medlemskontingenten.

 9. Behandle klubbens organisasjonsplan.

 10. Foreta følgende valg:

  1. Leder

  2. Nestleder, kasserer, sekretær og et styremedlem er midt i en 2-årsperiode, de andre foretas det et valg på.

  3. Representant fra klubben på Sportsmøte og landsmøte.

  4. Revisor

  5. Valgkomitè med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte.

 11. Årsmøtet heves.


Møteagenda Medlemsmøte


for NMK Hamar Vendkvern motorbane torsdag den 27. mars 2014 ca. kl. 20:00
i kantinen på Ankerskolen videregående. 1. Generell fremdrift, klubbhus, nytt anlegg på motorbanen.
  Orientering om status av Bjørn Nordby og Tommy Kristiansen
 2. Eventuelt