mandag 2. februar 2015

Innkalling til Årsmøte

Tid: onsdag den 4. mars 2015 kl. 1800
Sted: Ankerskolen videregående i kantinen
Saker: Saker som ønskes tas opp på årsmøtet skal være styret i hende før den 18. februar 2015. 


Møteagenda Årsmøte

 1. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 2. Godkjenne de stemmeberettigede.
 3. Godkjenne innkalling og agenda.
 4. Behandle klubbens årsmelding.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Vedta klubbens budsjett.
 7. Behandle innkomne forslag og saker.
 8. Fastsette medlemskontingenten.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder
  2. Øvrige styremedlemmer som er på valg
  3. Landeveiskomiteleder og Banekomiteleder
  4. Representant fra klubben på Sportsmøte og Landsmøte.
  5. Revisor
  6. Valgkomitè med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte.
 11. Årsmøtet heves


Velkommen!

tirsdag 27. januar 2015

Årsfest 2015
fredag 7. november 2014

Årets siste dugnad

Førstkommende søndag, den 9. november 2014 er det bare å møte opp på Vendkvern motorbane. Fra klokken 12:00 vil vi ha en oppryddingsdugnad før vinteren. Jo flere som kommer og tar i et tak jo raskere blir vi ferdig.

søndag 12. oktober 2014

Sesongens siste løp og biltrallelotteriet

Etter masse bilkjøring på Neglespretten i et nydelig høstvær hadde vi trekking av biltrallen fra Ifor Williams Norge AS.

Den heldige vinneren ble Svein Arne Johnsen som har drevet bensinstasjonen på Stavsjø i 30 år, men er nå pensjonist. Han hadde startet på hjemreisen når trekking ble foretatt, men når han fikk telefonen fra oss, kom han raskt tilbake. De 5 loddene han hadde tatt, trodde han ikke var nok til at han skulle være så heldig å vinne. Vi i klubben gratulerer Svein Arne og vil med det samme takke alle dere andre som tok lodd, for støtten.

NMK Hamar takker alle funksjonærer som hjalp oss på Neglspretten. Uten dere ingen løp!

Vi ønsker også alle medlemmer og alle førere en fin vinter, så sees vi neste år til en ny sesong.

Foto: Trond Hagen

tirsdag 7. oktober 2014

Deltagermelding / førermelding nr. 1

 • På Neglespretten SKAL alle NMK Hamar medlemmer sjekke inn fredag.
 • Førerkontakt blir Tommy Kristiansen
 • Jurymedlem blir Roger Kvernbekk i tillegg til Ronny Lappen